teamontwikkeling ACHT! coaching

ACHT! staat voor professionele begeleiding van mensen, teams en organisaties die potentie willen omzetten in daadkracht om hun verlangen, visie, doelen en taken met optimale inzet tot uitvoering te brengen

Teamontwikkeling ACHT! coaching

TEAMONTWIKKELING (nu ook online)

Effectieve organisaties of teams zijn levende systemen die in contact staan met de samenleving. Daar waar de potentie van teams niet omgezet  wordt in daadkracht ontstaat spanning en stagneert de ontwikkeling van het groepsdynamisch proces. Wij helpen je weer op weg en hoe je dit zelf kan doen.

Coaching ACHT!

 COACHING (nu ook online)

Coaching begint bij herkennen en erkennen dat je spanning ervaart. Dat je merkt dat wat je nu doet niet meer werkt. Wij helpen je door persoonlijke coaching om de onderliggende patronen en behoeftes op een respectvolle manier zichtbaar te maken. Vervolgens leer je hoe je hier op een nieuwe manier mee om kan gaan. 

Loopbaanvitaliteit ACHT! coaching

LOOPBAANVITALITEIT (nu ook online)

Goed op je "plek" zitten is belangrijk in je baan, je team, je organisatie en thuis. Kloppend bij jouw behoeftes, levensfase, gezondheid, eisen die aan je gesteld worden en jouw persoonlijke geschiedenis. Als je merkt dat je niet meer het gevoel hebt dat je optimaal kan of wil bijdragen helpen wij je in je onderzoek naar hernieuwde loopbaanvitaliteit.

Waarom wij doen wat wij doen

In goede werkrelaties worden verschillen constructief besproken en  wordt diversiteit gezien als bron voor groei en samenwerking. Werken "op de grens" van het contact. Niet er overheen of er ver vanaf, maar precies op de grens. Dat noemen wij "de liefdesstrijd". Wij geloven dat samenwerking daardoor elke dag een beetje beter en mooier wordt ten bate van het geheel.

Leiderschap ACHT! coaching

LEIDERSCHAP (nu ook online)

Een groep mensen is pas een teams als er sprake is van een gezamenlijk ervaren taak en een gezamenlijk ervaren leiderschap. Goed leiderschap is een noodzakelijke rol in een team. Wij leren je hoe je groepsdynamische processen kan faciliteren , welke krachten daar allemaal bij vrijkomen en hoe je deze constructief kan hanteren.

Intervisie ACHT! coaching

INTERVISIE (nu ook online)

Tijdens intervisiebijeenkomsten leren deelnemers van en met elkaar. Door stil te staan, te reflecteren, gezamenlijke wijsheid te gebruiken en te ervaren dat het anders kan. In een veilige setting, met behulp van de ACHT! intervisiemethodiek nemen deelnemers verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en daarmee dus voor de ontwikkeling van hun team en organisatie.

IN COMPANY OPLEIDING (nu ook online)

  • Deep democracy
  • Sociocratie 3.0
  • Leiderschap
  • Feedback
  • Intervisie

Sociocratie 3.0

Wij werken veel met patronen uit sociocratie 3.0. Dit is een praktische gids, bestaande uit diverse tools die bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties

Teamontwikkeling ACHT! coaching

Deep Democracy

Wij omarmen diversiteit in al haar facetten omdat we de ander nodig hebben om onszelf te leren kennen, te kunnen ontwikkelen en elkaars wijsheid en denkkracht te gebruiken voor de best mogelijke beslissingen. Daarom werken wij veelvuldig met werkvormn vanuit Deep Democracy

Wij werken voor mensen zoals jij

Apple

"Your dreams won't work
unless you do"

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief