Met Deep Democracy leer je luisteren, diversiteit te herkennen en erkennen, te verbinden voorbij de verschillen en de best mogelijke besluiten te nemen

Deep democracy

Luisteren, diversiteit herkennen en erkennen, diversiteit verbinden en de best mogelijke besluiten nemen.

Een team of organisatie is geen mechanisch of statisch geheel, maar een levend systeem en voortdurend in interactie met haar omgeving.

Eigenaarschap
Van professionals wordt steeds meer eigenaarschap en creativiteit gevraagd.
Ze moeten relaties aangaan met klanten, met andere mensen in de organisatie, creatief zijn, vernieuwend zijn en ga zo maar door. Eigenlijk alles behalve een uitvoerder van opgelegde besluiten. De manier van besluiten nemen moet dus aansluiten bij de eisen die tegenwoordig gesteld worden. Professionals willen meedenken, betrokken zijn en meebesluiten.

Recent breinonderzoek toont keer op keer aan dat opgelegde besluitvorming zorgt voor minder betrokkenheid, minder vertrouwen en minder eigenaarschap. Het gaat er om dat teamleden zich gehoord, gezien en gevoeld voelen. Jouw bijdrage, jouw talent, jouw mening, jouw wijsheid doet er toe in het bereiken van de overstijgende bedoeling van het team.

Anders samenwerken door verschillen te benutten
Dit betekent dat er ruimte gemaakt moet worden voor een andere manier van samenwerken waardoor het potentieel van een team ontsloten kan worden. Een andere manier van leiding geven, waarbij er constructief omgegaan wordt met verschillen. Waarbij verschillen er mogen zijn en verbonden worden in creatieve besluiten die gedragen worden door het hele team. Mensen willen zich gehoord, gezien en gevoeld voelen. Dat is de basis voor vertrouwen, creativiteit, eigenaarschap en gedragen besluitvorming.

Hoe doe je dat nu in de praktijk?
Deep democracy is een methode die hierbij helpt. Praktische stappen en gespreksmodellen en toch ook diepgaand. Misschien denk je in eerste instantie bij het horen van deze benaming aan iets uit de politiek. Maar daar heeft het niets mee te maken. Deep democracy is ontwikkeld door Arnold Mindell. Met het werk van Arnold Mindell  als vertrekpunt is de Lewis methode van deep democracy ontwikkeld door Myrna en Greg Lewis. De Lewis methode van Deep Democracy is in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Het is een praktische methode om de wijsheid, die in de diversiteit van de groep besloten ligt, maximaal te benutten.

Gezamenlijke denkkracht en creativiteit benutten
Het gaat over een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Niet vanuit manipulatie, macht en verleiding om een genomen besluit te volgen, maar vanuit de overtuiging dat daadkrachtige besluiten ontstaan als de aanwezige diversiteit, talenten, ervaringen en emoties gecombineerd worden. Daarbij zijn tegenstellingen essentieel en onvermijdelijk. Ze zijn zelf noodzakelijk want zonder tegenstellingen kunnen mensen en teams niet groeien. Deep Democracy is een filosofie en methode in één en biedt praktische kaders en technieken om met verschillen om te gaan. Daarmee wordt inclusieve besluitvorming en verbindend leiderschap in de praktijk gebracht.

Best mogelijke besluiten nemen voorbij goed en fout
Teamleden gaan voor de hoogst haalbare oplossing die in het moment mogelijk is door al het potentieel in het team te benutten. Het gaat daarbij niet over “goed en fout” maar over “wat werkt wel en wat werkt niet”. Tegenstellingen en diversiteit worden niet gezien als belemmering maar zijn de start van een creatief proces. Daarom is het belangrijk dat verschillen er mogen zijn en op een veilige manier besproken kunnen worden. Met deep democracy worden vaardigheden geleerd om ruimte te geven aan meerdere standpunten en gevoelens zodat diversiteit optimaal benut wordt en krachtige gedragen besluiten genomen worden. Deep Democracy is daarmee een belangrijk onderdeel van succesvol (gedeeld) leiderschap en zeer geschikt voor teams waar meer zelfsturing en zelforganisatie gewenst is.

De uitgangspunten van Deep Democracy van zowel Arnold Mindell als de Lewis methode zijn onderdeel van onze teamtrainingen.

contact

"Niemand heeft het monopolie op de waarheid. Jij niet, ik niet. Dat dan weer wel"

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in