Als de oogst niet bevalt, verander dan wat je zaait. Wees bewust van de dynamiek tussen leiden, volgen en het faciliteren van je team of organisatie. Invloed is macht die stroomt ten goede van de groep.

Leiderschap

Teams, organisaties of andere samenwerkingsverbanden hebben leiderschap nodig. Autocratisch leiderschap zorgt voor sabbotagegedrag en te weinig leiderschap zorgt voor afwachtendheid en besluiteloosheid.

Leiderschap is een rol
Dat een samenwerkingsverband leiderschap nodig heeft wil nog niet automatisch zeggen dat dit leiderschap bij één persoon belegd moet zijn. In onze ervaring is leiderschap een rol die ingevuld moet worden. Anders ontstaat er gedoe.

Dynamiek tussen leiden en volgen
Als er een rol van leiderschap is moet er ook een rol van volgen zijn. Anders valt er niets te leiden. Het gaat dus over de afstemming tussen leiden en volgen. Leiderschap waarbij teamleden gemarginaliseerd worden en dus de aanwezige diversiteit niet kan stromen, zullen sabotagegedrag gaan vertonen. Als de rol van leiderschap juist helemaal niet, of te weinig, ingevuld wordt zal er chaos onstaan. 

Leidende principes
Het team of samenwerkingsverband zal ook iets willen bewerkstelligen in de samenleving. Daar gaat het over de leidende principes van het team. De leidende principes zijn de basis voor wat wel gedaan wordt en wat niet. En hoe daarna wat wel gedaan wordt, wordt georganiseerd.

Geplande toekomst en toekomst die op ons afkomt
Een team of samenwerkingsverband is een levend systeem. Een proces dat zich continu ontvouwt in relatie met haar omgeving. Daarin maken we plannen die we uitvoeren maar moeten we tegelijkertijd ook openstaan voor de toekomst zoals die op ons afkomt. Een proces dat vraagt om afstemming. Aan de ene kant een stabiel stysteem met vaste patronen, en aan de andere kant voldoende vernieuwing binnenlaten waardoor het tijdelijk chaotisch kan zijn. 

Rebellen en faciliteren
Dat brengt ons bij twee nieuwe rollen. De rol van de rebel en de rol van facilitator. De rebel stelt de status quo van het team ter discussie. Een spannende rol omdat de rebel het risico loopt om buiten de groep geplaatst te worden (de welbekende zondebokdynamiek) waardoor belangrijke informatie voor het team verloren kan gaan. Dat brengt ons bij de rol van facilitator. De rol die ervoor zorgt dat rebellen gehoord kunnen worden, dat het groepsproces zich continu kan blijven ontvouwen zodat het team in flow blijft, dat talenten kunnen stromen en het een levendige systeem blijft waar iedereen graag bij wil horen.

Er valt nog zo veel meer te vertellen
Maar dat gaat voor hier nu te ver. En bovendien is lezen niet hetzelfde als zelf ervaren en doorleven. Daarom hebben wij een leergang opgezet waarbij theorie en zelf aan de slag gaan hand in hand gaan.

Aan de slag
In onze leergang gaan we aan de slag met de combinatie tussen systemisch leiderschap en deep democracy. Systemisch leiderschap om te leren wat systemen aan leiderschap nodig hebben. En deep democracy om te leren over groepsdynamiek en gedragen besluitvorming. We duiken in de onderliggende roltheorie, proces georiënteerde psychologie en gaan ook met praktische werkvormen aan de slag zodat je de inzichten vanuit systemisch leiderschap ook effectief kan inzetten in jouw team. De leergang is een intensief programma dat vraagt om een actieve en lerende houding. Je leert veel over jezelf, over de groepen waarin je werkt, over conflicten en onderstroom en hoe je dat effectief kan gebruiken voor meer creativiteit en gedragen besluitvorming in jouw team.

Wil je hiermee aan de slag? Dan is onze leergang zeker wat voor jou!

bekijk leergang

"Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen" Johan Cruijff

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in