acht! staat voor professionele begeleiding van mensen, teams en organisaties in transitieprocessen 

Over ACHT!

Het cijfer 8 staat in veel culturen voor dat het anders mag. Maar hoe precies, is vaak niet helemaal duidelijk aan het begin en ontvouwt zich gaandeweg.

En daar, op dat vlak, werken wij graag. Omdat veranderen een relationeel proces is. En dus mensenwerk. En omdat geen mens hetzelfde is, ontstaat daar soms gedoe. Ook daar werken we graag. Omdat we het kunnen en omdat we het leren van en met onze opdrachtgevers, deelnemers en coachees. Want ook wij zijn mensen. Gelukkig wel. 

Samenwerken met ACHT!
Samenwerken met ACHT! betekent samenwerken omdat het anders mag. Blijkbaar is het voor jou, je team of je organisatie tijd voor verandering. Want als je immers doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Het mag of moet nu anders.

Urgentie
Mensen en dus ook teams, organisaties en onze maatschappij veranderen als daar een noodzaak voor is. Omdat je dat wilt of omdat het moet. Om de gewenste situatie te bereiken, is een analyse nodig van de ontstaansgeschiedenis van patronen. Pas als duidelijk is waarom het ineffectieve gedrag van nu, ooit wél effectief was, kun je afscheid nemen van dat patroon en het omzetten naar effectief gedrag. Hier is tijd, oefening, mildheid en geduld voor nodig.

ACHT! in 8 woorden
Luisteren: wij luisteren met onze oren, ogen en ons gevoel. Naar wat gezegd en niet gezegd wordt. Herkennen, erkennen en verbinden van verschillen: mensen zijn verschillend en hebben een verschillende inbreng. Dat maken we zichtbaar zodat je er mee kunt werken, er je voordeel mee kunt doen. Besluiten: als je alle aanwezige wijsheid, gezichtspunten en informatie gebruikt, kun je gedragen besluiten nemen. Die op dit moment passen bij de situatie. Want leven en werken is een proces.

Onze uitgangspunten
Acht! werkt volgens de volgende uitgangspunten en principes:

  • ieder mens beschikt over de potentie om te veranderen. Wij zijn niet degene die  jou, je team of je organisatie verandert. Wij zetten samen met jou het proces in gang. Jij bent zelf degene die de stappen zet.
  • Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Wij, jij, jullie.
  • Elk gedrag van mensen heeft een positieve bedoeling. Ooit heb je iets aangeleerd en dat was het beste wat jij of je team toen kon doen. Omdat leven en werken een evolutionair proces is kan het zijn dat dat nu niet meer past. Niet meer effectief is. ‘Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd’.
  • Ieder mens heeft het vermogen datgene wat gebeurd is, een plek te geven.
  • Verandering vraagt scherpte en levenslange aandacht. Mensen zijn nooit uitgeleerd. Daarom ontwikkelen wij ons voortdurend door middel van trainingen en opleidingen, nemen wij deel aan intervisiegroepen en zorgen wij op tijd voor supervisie. Dat geldt ook voor de mensen waar wij mee samenwerken in ons vak en voor de mensen waar we eventueel naar doorverwijzen.
  • Als je niet weet waar je heen wilt, is het lastig je doel te bereiken. Daarom stellen we samen duidelijke doelen en maken we concrete afspraken over de gewenste resultaten. Het geleerde vraagt om integratie met je eigen dagelijkse werk en leven. We leven nu eenmaal niet in een laboratorium. Nieuwe strategieën worden doorsproken en doorvoeld; je nieuwe gedrag breng je ook in de praktijk.

Je kunt en hoeft niet alles alleen te doen. Dat geldt niet alleen voor kandidaten maar ook voor ons. Daarom werken we samen met andere trainers, coaches, counsellors, acteurs en therapeuten.

"Als niets helpt, doe niets" Freek de Jonge

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in