Teamontwikkeling

Het geheel is meer
dan de som der delen

Teamontwikkeling

Wat is teamontwikkeling en hoe verlopen transities susscevol?

Als team of organisatie bewerkstellig je iets in de samenleving. Je voegt als team waarde toe aan de organisatie die op haar beurt weer waarde toevoegt aan haar klanten. Die klanten kunnen andere bedrijven zijn, consumenten, patiënten in een ziekenhuis of bijvoorbeeld bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis en alle andere soorten van organisaties in de samenleving.

Samenwerken is een relationeel proces
Een team of een organisatie is geen mechanisch of statisch geheel, maar een levend relationeel systeem, voortdurend in interactie met haar omgeving en de samenleving. Teams of organisaties die dat niet zijn, kunnen het contact met haar doelgroep verliezen en gaan symptomen vertonen. Wie kent niet het gevoel van "de grip of controle" verliezen. Traditionele managementoplossingen hebben de neiging om meer controlerend te reageren om de symptomen te bestrijden. Dit resulteert zelden in een duurzame oplossing.

Pleisters plakken helpt niet
Met acht! teamontwikkeling pakt u het anders aan. Wij zien symptomen als richtingaanwijzer voor een dieperliggende oorzaak. Wij werken op oorzakelijk en relationeel niveau in co-creatie met onze opdrachtgevers aan een duurzame en blijvende oplossing voor de symptomen.

Ontwikkelen van binnenuit
Wij geloven niet in opgelegde oplossingen of programma's uitrollen maar in eigenaarschap van het team zelf. Dit betekent dat er helderheid is, of komt in het team over de ordening en over wat nu precies de bedoeling is. Kaders waarbinnen zelfstandig of als team beslissingen genomen kunnen worden zijn of worden helder waardoor het team en teamleden verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen nemen. 

Luisteren, verbinden, besluiten
De teamleden leren in dialoog met elkaar hoe zij optimaal waarde kunnen toevoegen aan de organisatie, gebruik makend van elkaars kwaliteiten, talenten, wijsheid en vakmanschap. In dialoog gaan betekent naar onze mening: Luisteren, verschillen herkennen en erkennen, verschillen verbinden en samen de best mogelijke besluiten nemen. We leggen een verbinding tussen mensen, teamdoelstellingen, organisatiedoelstellingen, bedrijfscultuur, klanten (zowel intern als extern) en de omgeving waarin de organisatie opereert.

Wat levert dat op?
Medewerkers raken intrinsiek gemotiveerd als zij gehoord en gezien worden in hun werkzaamheden. Dit resulteert in:

  • meer werkplezier en flow
  • diversiteit en creativiteit die benut wordt
  • inclusieve en gedragen besluitvorming (deep democracy)
  • betrokkenheid
  • verantwoordelijkheid en eigenaarschap
  • laag ziekteverzuim
  • meer rendement
  • behalen van de doelstellingen
  • uw klanten (intern en/of extern) zullen dit merkbaar ervaren in het directe contact met teamleden waardoor de klanttevredenheid zal toenemen.

Hoe werken wij bij acht?
Geen enkel team of organisatie is hetzelfde. Daarom kan ook de aanpak nooit hetzelfde zijn. Wij rollen geen programma's uit maar maken samen het programma wat nodig is op dat moment. Eigenaarschap ontstaat als er eigenheid in mag zitten. De inbreng van teamleden gecombineerd met onze expertise zorgt voor verantwoordelijkheid nemen en gedragen ontwikkelingstrajecten.

Experts in groepsdynamiek en procesgeoriënteerde psychologie
Onze trajecten worden begeleid door ervaren facilitators/organisatiecoaches van ACHT! die de trajecten kunnen dragen waardoor de benodigde diepgang wordt verkregen. We zijn expert in proces georiënteerde psychologie, systemisch werk en deep democracy. De wereld staat niet stil, en wij dus ook niet. Daarom leren wij ook veel van de mensen in de teams en organisaties waar wij mee werken. Wij vinden dat je alleen expertise kan inbrengen als je zelf ook veel leert. 

Veilig en in vertrouwen samenwerken
De begeleiders van ACHT! weten uit ervaring hoe belangrijk de onderstroom is in teams en organisaties om duurzame resultaten te bereiken. Ze hebben de vaardigheden om deze boven water te laten komen en er op een veilige manier mee te werken zodat symptomen op oorzakelijke niveau opgelost worden. Niemand heeft het monopolie op de waarheid. Gedeelde waarheid is een relationeel proces dat voorbij gaat aan goed en fout. Diversiteit en verschillen leren omarmen en gebruiken om samen de best mogelijke besluiten te nemen. De begeleiders van ACHT! staan voor nieuwe patronen co-creëren in plaats van oude patronen herhalen.

Ons inhuren of zelf aan de slag?
Ben je geinspireerd en wil je met ons aan de slag? Graag, we doen niets lieven dan dat. Neem contact met ons op, we houden van een goede kop koffie. Wil je jezelf meer ontwikkelen om zelf teams te begeleiden? Dan is de leergang mischien wat voor jou.

bekijk leergang

"Structure without life is dead but life without structure is unseen. Pure life expresses itself within and trough structure." John Cage

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in