Bij online intervise van ACHT! gebruiken we de wijsheid en ervaring uit de groep voor persoonlijk en professioneel leren. Even anders..... kwalitatief supergoed!

"Digitaal ging goed en dat had ik écht niet verwacht."

"Ik was aangenaam verrast over de methode, ook dat het online goed werkt."

"Online is mij 300% meegevallen. Ik heb meer focus en ben minder afgeleid."

Online intervisie

Professioneel en persoonlijk leren van en met elkaar

Natuurlijk... het is effe anders. Wij moesten ook even omschakelen. En nog steeds werken wij het liefste met de "echte" real life ontmoeting. Maar we hebben ook geleerd dat "echte" ontmoetingen ook heel goed online kunnen plaatsvinden. Onze slogan is ten slotte niet voor niets "ACHT! omdat het anders mag.... en ja, soms ook door de RIVM richtlijnen echt moet! Daarom hebben wij "online intervisie" ontwikkeld. Dat kun je wel aan ons overlaten. We werken op nagenoeg alle platvormen die in jouw organisatie gebruikt worden. Dus dat zit wel snor. Veilig online samen leren en ontwikkelen.  

Tijdens intervisiebijeenkomsten leren deelnemers van en met elkaar. Door stil te staan, te reflecteren, gezamenlijke wijsheid te gebruiken en te ervaren dat het anders kan. In een veilige setting en met een goede intervisie methodiek nemen deelnemers verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen professionaliteit. En daarmee dus voor de ontwikkeling van hun team en organisatie.

Transformatie naar veilig kunnen leren
Als teams willen transformeren naar lerende teams die zelfstandig met intervisie werken is het nodig om de vaardigheden en structuur aan te leren waarbinnen het veilig is om van en met elkaar te leren. Daarvoor hebben wij de acht! stappenmethode ontwikkeld. En als het nodig is, werken we eerst extra aan het bereiken van de nodige veiligheid. Niet door erover te praten, maar door het veiliger te maken.

De ACHT! stappenmethode
Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring binnen organisaties hebben we de ACHT! stappen methode ontwikkeld. Met deze methode snijdt het mes aan twee kanten. De vraaginbrenger werkt vanuit eigen autonomie aan persoonlijke groei en professionaliteit en de andere deelnemers leren goede adviseurs te worden zonder dat ze de verantwoordelijkheid voor het leerproces over nemen. Kenmerken zijn elkaar bevragen, casuïstiek, reflectie, inzicht in dieperliggende patronen, gestructureerd, gericht op de toekomst.

Groei vanuit eigen autonomie (eigenaarschap) werkt het beste. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Denk maar eens terug aan een moment dat iemand anders probeerde om jou te veranderen.  Hoe reageerde je, en wat was je reactie? Precies!

Met de acht! stappenmethode leert de groep werken met een basisstructuur zodat bijeenkomsten niet verzanden in werkoverleggen of theekransjes, maar worden het energieke en productieve bijeenkomsten waarin in vertrouwen met en van elkaar geleerd wordt.

Onze werkwijze
Uitgangspunt voor ACHT! is dat de groep zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag kan met het ACHT! stappenplan.

Bij de start van de groep stellen de deelnemers een gedragen samenwerkingscontract met elkaar op. Daarin faciliteren wij het groepsproces met inclusieve besluitvorming en het creëren van een veilige setting.

Daarna begeleiden wij een aantal bijeenkomsten om de ACHT! stappenmethode aan de deelnemers over te dragen. Daarin verschuift onze rol stapsgewijs van begeleider van de bijeenkomsten naar coach zodat het team zelfstandig verder kan.

Wat heb je eraan?
Gestructureerde online intervisie levert jou en je team het volgende op:

  • persoonlijke betrokkenheid bij elkaar, juist nu je het contact door veel thuiswerken zo mist
  • een lerende groep die continu zowel online als offline werkt aan persoonlijke groei en professionaliteit
  • motivatie en betrokkenheid
  • vaardigheden in luisteren, adviseren en coachen
  • veiligheid en vertrouwen ook in een online omgeving
  • tijdsbesparing

 Meer weten?
We bloggen regelmatig over intervisie. En we gaan graag met u in gesprek  om een maatwerkprogramma voor uw team of organisatie samen te stellen. 

Contact

"Zet je coach op tijd buiten. Wantrouw de intervisiecoach die te vaak wil begeleiden. Die maakt je afhankelijk en da's nou net niet de basis van leren"

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in