Sociocratie 3.0 ACHT! coaching
Teamleden raken intrinsiek gemotiveerd als zij invloed kunnen uitoefenen op afspraken die hen raken

Wat is sociocratie 3.0.

Sociocratie 3.0 oftewel S3 is een praktische gids om wendbare en veerkrachtige organisaties te ontwikkelen. Het voorziet in samenhangende en praktische patronen om organisaties en teams op een integere manier te laten groeien en een sociocratische, lean en agile manier van denken te ontwikkelen.

S3 bestaat uit een zeer volledige verzameling van patronen (werkwijzen) die effectief zijn gebleken voor organisaties om prestaties te verbeteren, op elkaar af te stemmen, zingeving te vergroten en welzijn te verbeteren. Deze patronen helpen ontdekken hoe doelen het best bereikt kunnen worden en hoe om te gaan met complexe situaties. Stap voor stap, zonder de noodzaak aan radicale verandertrajecten, reorganisaties of lange termijn verander initiatieven. Begin gewoon daar waar de grootste behoefte aan verandering ligt, selecteer één of meer patronen om te proberen, beweeg in eigen tempo en ontwikkel vaardigheden terwijl je bezit bent. Organisaties komen met behulp van deze patronen bij machte om te doen wat gedaan moet worden.

 • Flexibel aanpasbarre patronen, onafhankelijk inzetbaar en wederzijds versterkend in te zetten op alle aspecten van samenwerking;
 • Op principes gebaseerd: 7 kernprincipes uit agile en sociocratische manieren van samenwerken worden weerspiegeld in elk patroon;
 • Gratis: gelicentieerd onder een Creative Commons Free Culture Licentie

Wat zit er voor jou in?

 • Biedt een samenhangende verzameling van op principes gebaseerde patronen om samen te werken, om te gaan met complexiteit, aan te blijven passen aan de context en te blijven ontwikkelen;
 • Ondersteunt mensen om in kleine stapjes beschikbare informatie te verwerken om werkprocessen producten, diensten en vaardigheden continu te blijven verbeteren;
 • Helpt organisaties om zo goed mogelijk gebruik te maken van aanwezig talent en flexibele organisatiestructuren te ontwikkelen om de stroom van informatie en invloed goed af te stemmen op de waardestroom;
 • Biedt een organische, iteratieve aanpak voor verandering die daar begint waar de organisatie is en helpt te bewegen op een tempo dat passend is bij hen, de behoeften en de context waar zij zich in bevinden;
 • Maakt gebruik van de collectieve intelligentie van een groep;
 • Faciliteert de ontwikkeling van strategieën die “goed genoeg voor nu zijn” en “veilig genoeg om te proberen”;
 • Bevordert accountability en een gevoel van betrokkenheid;
 • Helpt zowel individuen als de organisatie om te veranderen.

Artful participation

Één van de belangrijkste patronen uit sociocratie is “Artful participation” Dat is het leveren van jouw beste bijdrage aan de effectiviteit van de samenwerking. 

Artful participation betekent dat je de liefdesstrijd kent. Dat je je kenbaar en aanraakbaar opstelt, dat je op de grens durft te werken en daar ook de vaardigheden voor hebt en blijft ontwikkelen. Artful participation is een individuele verbintenis om:

 • Actief alle overeenkomsten van de groep tot je te nemen en je eraan te houden op de beste manier mogelijk, gezien alle omstandigheden;
 • Bewustzijn en begrip te ontwikkelen van individuele en collectieve behoeften;
 • De noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen;
 • Anderen te ondersteunen om op een actieve manier deel te nemen en bij te dragen aan het geheel;
 • De belemmeringen en verbeteringsvoorstellen zo nodig onder de aandacht van anderen te brengen.

 Wat bereik je ermee?

 • Maakt het mogelijk om overeenkomsten te co-creëren en te ontwikkelen;
 • Helpt om sterkere teams te ontwikkelen;
 • Vergroot je eigen accountability, integriteit en vertrouwen;
 • Er ontstaat een cultuur van wederzijdse steun en nauwe samenwerking;
 • Het effect wordt nog krachtiger wanneer door velen omarmd;
 • Zorgt voor een goede balans tussen autonomie en samenwerking.

Artful participation ontwikkel en stimuleer je mede door de filosofie van “deep democracy”  en de "liefdesstrijd" te doorleven en te integreren in je eigen leven. Artful participation is geen kunstje of iets dat je “uitrolt”. Artful participation belichaam je waardoor je als leider of teamlid de groep kan faciliteren in de ontwikkeling van het groepsdynamische proces. Degen die leidt wordt gedragen door de groep. Daardoor kunnen de patronen van sociocratie op een veilige manier in de groep geleerd worden.

Zeven principes van S3

Sociocratie 3.0 is gebouwd op 7 principes die de organisatiecultuur vormgeven

Aangezien de zeven principes in alle patronen aanwezig zijn, is het van belang om deze te begrijpen om sociocratie 3.0 patronen toe te passen en aan te passen aan wat nodig is in de organisatie. Het daadwerkelijk aan de slag gaan met S3 helpt mensen om deze essentiële waarden te waarderen.

Wij weten hoe

ACHT! integreert werkvormen vanuit sociocratie 3.0 - deep democracy - liefdesstrijd

Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling is geen receptenboek dat altijd hetzelfde is. Doordat leidinggevenden en teamleden leren over de fases in het groepsdynamisch proces en de krachten die daarbij vrijkomen kan iedere deelnemer het geleerde laten aansluiten op de fase waarin het eigen team zich bevindt. Onze programma's zijn uiteraard nooit in beton gegoten en in overleg met de groep stemmen wij af en passen wij aan, aan wat in het moment nodig is.

Onderwerpen die in ACHT!  programma's aan bod komen:

 • Fases van de liefdescirkel: verbindende beweging (welkom, hechten, intimiteit, synergie);
 • Fases van de liefdescirkel: uitsluitende beweging (isoleren, onthechten, spel, macht/onmacht);
 • Gezamenlijk ervaren taak ontwikkelen in het groepsdynamisch proces |(gedeelde visie en doelen);
 • Systemische inzichten (oerwetten herkennen en erkennen die in groepen leven);
 • Omgaan met de krachten macht en onmacht;
 • Groepsdynamica vanuit het concept “deep democracy”;
 • Onderstroom diagnosticeren en kunnen hanteren (oorlogsstrijd en liefdesstrijd ervaren, kennen en hanteren);
 • Verwarrende communicatie herkennen, adresseren en hanteren;
 • Gedragen besluitvorming in groepen faciliteren (methodes vanuit deep democracy en sociocratie 3.0 ervaren en toepassen);
 • Leren omgaan met gevoelens en emoties in jezelf en in groepen;
 • Verschillen in groepen herkennen, erkennen en verbinden (conflict gebruiken om het potentieel van de groep tot wasdom te brengen);
 • Diagnostiek van destructieve patronen in teams en hoe daar mee om te gaan;
 • Principes en patronen van sociocratie 3.0. ervaren en kunnen toepassen.
Sociocratie 3.0 licentie

"Wie nooit risico's neemt, ziet alleen hoe anderen mislukken" Paulo Coelho

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in