Covid-19 en ACHT!  

Een stijle leercurve, veel experimenteren en inmiddels veel ervaring.

Aangepaste werkvormen en nieuwe producten. We zijn pas net begonnen.

Van weerstand naar plezier.

Veilig werken met ACHT! in corona tijd

Omdat het in deze tijd anders mag en moet

Net als voor veel mensen was het in maart 2020 voor ons schrikken, thuis blijven en vanuit huis werken. Wij hebben de draad vrij snel opgepakt want het was wel duidelijk dat teams en coachees nog steeds hun vraagstukken hadden. Die waren niet weg met de komst van het COVID-19-Virus. Het resulteerde in een stijle leercurve, een aantal praktische aanpassingen en een aantal mooie nieuwe werkvormen en diensten. Wendy schreef een blog over haar leercurve en hoe zij online werken leuk ging vinden.

Praktische aanpassingen
In ons pand desinfecteer je zelf je handen bij binnenkomst. Op elke etage en in onze werkruimte zijn desinfectiepompjes voor als je tussentijds je handen wilt schoonmaken.
In onze coachruimte hebben we (helaas) onze grote plant weg gehaald waardoor we meer beweegruimte hebben en op anderhalve meter kunnen zitten bij coachgesprekken.
Na elk gesprek desinfecteren we de stiften, de stoelen en de deurklinken en ventileren we de ruimte door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
Je komt niet naar ons kantoor als je corona-gerelateerde klachten hebt. Wij uiteraard ook niet. We kijken dan of we elkaar online kunnen ontmoeten en anders maken we een afspraak voor een later moment. Verder gebruiken we vooral ook ons gezond verstand voor al die situaties waarin we niet vooraf kunnen voorzien.

VOLGORDE VAN DE KOPJES NOG WIJZIGEN

E-Opstelling bij ACHT!
Bij ACHT! begeleiden we regelmatig “gewone” opstellingen. Om te ontdekken wat de achtergrond of oorsprong is van waar jij in vastloopt. Wanneer je namelijk begrijpt hoe dat bij jou werkt, kun je er met meer afstand naar kijken en kun je het anders gaan doen.
Er bestaan al langere tijd inzichten en ervaringen met e-opstellingen. Vanwege Corona hebben wij ons daar nu verder in verdiept, ons verder geschoold en de kneepjes van het on-line opstellen geleerd. Vanwege scholing en intervisie daarop mogen we ons nu ook gecertificeerd e-opsteller noemen.

E-EMDR
Veranderen van gedrag is niet altijd gemakkelijk. Soms stuit je op vervelende, niet opgeloste zaken uit je verleden. EMDR is een vorm van begeleiden waarbij in korte tijd goede resultaten worden bereikt. We gebruiken daarbij functies van het brein en werken met snelle oogbewegingen. We hebben ontdekt dat dit ook via beeldbellen werkt.
 
E-Coaching
We geloven nog steeds dat echte verandering van binnenuit komt en ervaren moet worden en dat je je vragen niet oplost door er alleen maar over te praten. Wanneer je niet naar ons toe kunt komen, werken we online. We hebben inmiddels alweer ruime ervaring opgedaan en hebben onze creativiteit de laatste tijd vaak ingezet en werkvormen veranderd om jou toch de ervaring te geven die je nodig hebt. NOG LINK MAKEN
 
E-Intervisie
Op kantoor en in groepen werken is voor veel van onze opdrachtgevers voorlopig zeker niet aan de orde. Het motiveerde ons meteen om tijdens de eerste weken van de lockdown onze beproefde acht stappen intervisiemethode te vertalen naar een online werkvorm. Na de eerste schroom (van ons èn van onze deelnemers) en enkele pilotsessies, zijn we nu volop aan de slag met intervisietrajecten. We hadden niet voorzien dat de acht stappen methode ook online zo’n diepgang zou betekenen voor de oplossingen van de deelnemers. En even praktisch: we werken met een combinatie van Zoom of MS Teams en Miro. Dat laatste hoeven onze opdrachtgevers niet aan te schaffen. Dat hebben wij al voor ze gedaan. Lees hier verder over onze online intervisie aanpak.

HIER BEN IK GEBLEVEN 
E-Teamcoaching
Rene je mag me even inspireren.
 
E-Leiderschap en deep democracy
René
 
E-Motivatieprogramma’s
Motivatie komt nog steeds van binnenuit is onze gedachte. En je motivatie wordt beïnvloed door je omgeving. En nou net dáár is veel veranderd.
In de afgelopen maanden hebben we samen met een aantal andere topfacilitators online workshops ontwikkeld én verzorgd om groepen medewerkers te inspireren, te motiveren, te belonen voor het harde werk, te ondersteunen in andere manieren van werken.
Er zijn workshops op het gebied van creativiteit en innovatie, communicatie en conflict, stressmanagement en vitaliteitsmanagement.
 
Meer weten? En dan doorlinken naar de contactpagina
 
 
teamcoaching, leiderschapstrajecten en intervisie
 
 
 
coaching, leiderschapsbegeleiding en loopbaanbegeleiding)

Natuurlijk... het is effe anders. Wij moesten ook even omschakelen. En nog steeds werken wij het liefste met de "echte" real life ontmoeting. Maar we hebben ook geleerd dat "echte" ontmoetingen ook heel goed online kunnen plaatsvinden. Onze slogan is ten slotte niet voor niets "ACHT! omdat het anders mag.... en ja, soms ook door de RIVM richtlijnen echt moet! Daarom hebben wij "online intervisie" ontwikkeld. Dat kun je wel aan ons overlaten. We werken op nagenoeg alle platvormen die in jouw organisatie gebruikt worden. Dus dat zit wel snor. Veilig online samen leren en ontwikkelen.  

Tijdens intervisiebijeenkomsten leren deelnemers van en met elkaar. Door stil te staan, te reflecteren, gezamenlijke wijsheid te gebruiken en te ervaren dat het anders kan. In een veilige setting en met een goede intervisie methodiek nemen deelnemers verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen professionaliteit. En daarmee dus voor de ontwikkeling van hun team en organisatie.

Transformatie naar veilig kunnen leren
Als teams willen transformeren naar lerende teams die zelfstandig met intervisie werken is het nodig om de vaardigheden en structuur aan te leren waarbinnen het veilig is om van en met elkaar te leren. Daarvoor hebben wij de acht! stappenmethode ontwikkeld. En als het nodig is, werken we eerst extra aan het bereiken van de nodige veiligheid. Niet door erover te praten, maar door het veiliger te maken.

De ACHT! stappenmethode
Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring binnen organisaties hebben we de ACHT! stappen methode ontwikkeld. Met deze methode snijdt het mes aan twee kanten. De vraaginbrenger werkt vanuit eigen autonomie aan persoonlijke groei en professionaliteit en de andere deelnemers leren goede adviseurs te worden zonder dat ze de verantwoordelijkheid voor het leerproces over nemen. Kenmerken zijn elkaar bevragen, casuïstiek, reflectie, inzicht in dieperliggende patronen, gestructureerd, gericht op de toekomst.

Groei vanuit eigen autonomie (eigenaarschap) werkt het beste. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Denk maar eens terug aan een moment dat iemand anders probeerde om jou te veranderen.  Hoe reageerde je, en wat was je reactie? Precies!

Met de acht! stappenmethode leert de groep werken met een basisstructuur zodat bijeenkomsten niet verzanden in werkoverleggen of theekransjes, maar worden het energieke en productieve bijeenkomsten waarin in vertrouwen met en van elkaar geleerd wordt.

Onze werkwijze
Uitgangspunt voor ACHT! is dat de groep zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag kan met het ACHT! stappenplan.

Bij de start van de groep stellen de deelnemers een gedragen samenwerkingscontract met elkaar op. Daarin faciliteren wij het groepsproces met inclusieve besluitvorming en het creëren van een veilige setting.

Daarna begeleiden wij een aantal bijeenkomsten om de ACHT! stappenmethode aan de deelnemers over te dragen. Daarin verschuift onze rol stapsgewijs van begeleider van de bijeenkomsten naar coach zodat het team zelfstandig verder kan.

Wat heb je eraan?
Gestructureerde online intervisie levert jou en je team het volgende op:

  • persoonlijke betrokkenheid bij elkaar, juist nu je het contact door veel thuiswerken zo mist
  • een lerende groep die continu zowel online als offline werkt aan persoonlijke groei en professionaliteit
  • motivatie en betrokkenheid
  • vaardigheden in luisteren, adviseren en coachen
  • veiligheid en vertrouwen ook in een online omgeving
  • tijdsbesparing

 Meer weten?
We bloggen regelmatig over intervisie. En we gaan graag met u in gesprek  om een maatwerkprogramma voor uw team of organisatie samen te stellen. 

Contact

"Zet je coach op tijd buiten. Wantrouw de intervisiecoach die te vaak wil begeleiden. Die maakt je afhankelijk en da's nou net niet de basis van leren"

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

schrijf in