Intervisie is een groepsleerproces waarbij door onderlinge coaching de persoonlijke en professionele effectiviteit van alle deelnemers vergroot wordt

Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie wordt gebruikt om met en van elkaar te leren. Het is een goede en veilige manier om te reflecteren op de eigen praktijk. Met behulp van een goede intervisie methodiek wordt verantwoordelijkheid genomen voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit, en daarmee voor de ontwikkeling van het team en de organisatie. Doordat je zelf ontwikkelt, ontwikkelt het team. En doordat het team ontwikkelt, ontwikkel je zelf.

Intervisie is een groepsleerproces waarbij door onderlinge coaching de persoonlijke en professionele effectiviteit van alle deelnemers vergroot wordt.

Hoe doe je dat?

Als teams willen transformeren naar lerende teams die zelfstandig met intervisie werken is het nodig om de vaardigheden en structuur aan te leren waarbinnen het veilig is om van en met elkaar te leren. Daarvoor hebben wij de acht! stappenmethode ontwikkeld.

De acht! stappenmethode

De acht! stappen methode is er op gericht om de vraaginbrenger zelf inzicht te laten krijgen op de eigen vraagstelling. Inzicht in de eigen patronen en daar verantwoordelijkheid voor nemen is belangrijk voor verandering en leren. Groei vanuit eigen autonomie (eigenaarschap) werkt het beste. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Denk maar eens terug aan een moment dat iemand anders probeerde om jou te veranderen.  Hoe reageerde je, en wat was je reactie?

Met de acht! stappenmethode snijdt het mes aan twee kanten. De vraaginbrenger werkt vanuit eigen autonomie aan persoonlijke groei en professionaliteit en de andere deelnemers leren goede adviseurs te worden zonder dat ze de verantwoordelijkheid voor het leerproces over nemen.

Met de acht! stappenmethode leert het team werken met een basisstructuur zodat bijeenkomsten niet verzanden in werkoverleggen of andere gesprekken, maar worden het energieke en productieve bijeenkomsten waarin in vertrouwen met en van elkaar geleerd wordt.

Hoe pakken wij dat aan

Uitgangspunt voor acht! is dat het team zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag kan met het acht! stappenplan.

Bij de start van de leergroep stellen de deelnemers een gedragen samenwerkingscontract met elkaar op. Daarin faciliteren wij het groepsproces met inclusieve besluitvorming. Het resultaat is een door de deelnemers gedragen samenwerkingscontract en een vertrouwensbasis om van en met elkaar te leren.

Daarna begeleiden wij een aantal bijeenkomsten om de acht! stappenmethode aan de deelnemers over te dragen. Daarin verschuift onze rol stapsgewijs van begeleider van de bijeenkomsten naar teamcoach zodat het team zelfstandig verder kan.

Wat levert het op

  • een lerend team dat continu werkt aan persoonlijke groei en professionaliteit
  • motivatie en betrokkenheid
  • skills in luisteren, adviseren en coachen
  • vertrouwen

Meer weten?

We gaan graag met u in gesprek  om een maatwerkprogramma voor uw team of organisatie samen te stellen.

Met behulp van de acht! stappenmethode wordt vanuit autonomie en eigenaarschap gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit