Een team of organisatie is geen statisch en mechanisch geheel, maar een levend systeem voortdurend in interactie met haar omgeving. Teams of organisaties die dat niet zijn, verliezen het contact met haar doelgroep en gaan symptomen vertonen

Teamontwikkeling

Wat is teamontwikkeling, en hoe verlopen transities succesvol?

Als team voeg je waarde toe aan de organisatie die op haar beurt weer waarde toevoegt aan haar klanten. Die klanten kunnen andere bedrijven zijn, consumenten, patienten in een ziekenhuis of bijvoorbeeld bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Een team of een organisatie is geen mechanisch of statisch geheel, maar een levend systeem en voortdurend in interactie met haar omgeving. Teams of organisaties die dat niet zijn, verliezen het contact met haar doelgroep en gaan symptomen vertonen.

Traditionele managementoplossingen hebben de neiging om meer controlerend te reageren om de symptomen te bestrijden. Dit resulteert zelden in een duurzame oplossing.

Met acht! teamontwikkeling pakt u het anders aan. Wij zien symptomen als richtingaanwijzer voor een dieperliggende oorzaak. Wij werken op oorzakelijk niveau in co-creatie met onze opdrachtgevers aan een duurzame en blijvende oplossing voor de symptomen.

Ontwikkelen van binnenuit:

Wij geloven niet in opgelegde oplossingen maar in eigenaarschap van het team zelf.

Dit betekent dat door de leiding het kader wordt geschapen waarbinnen het team zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap kan nemen.

De teamleden leren in dialoog met elkaar hoe zij optimaal waarde kunnen toevoegen aan de organisatie, gebruik makend van elkaars kwaliteiten, wijsheid en vakmanschap.

We leggen een verbinding tussen mensen, teamdoelstellingen, organisatiedoelstellingen, bedrijfscultuur, klanten (zowel intern als extern) en de omgeving waarin de organisatie opereert.

Wat levert dat op?

Medewerkers raken intrinsiek gemotiveerd als zij gehoord en gezien worden in hun werkzaamheden. Dit resulteert in:

 • meer werkplezier
 • diversiteit en creativiteit die benut wordt
 • inclusieve besluitvorming (deep democracy)
 • betrokkenheid
 • laag ziekteverzuim
 • meer rendement
 • behalen van de doelstellingen
 • uw klanten (intern en/of extern) zullen dit merkbaar ervaren in het directe contact met uw medewerkers waardoor de klanttevredenheid zal toenemen.

Hoe werkt acht!

Wij hebben om dit proces te faciliteren een training ontwikkeld waarbij we gebruik maken van het acht! team- of transitiespel. In dit spel zijn de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van ontwikkelingspsychologie en organisatieontwikkeling verwerkt.

De teamleden spelen in een uitnodigende en luchtige training van twee dagen het team- of transitiespel. Daarbij wordt op een natuurlijke en plezierige wijze de benodigde diepgang bereikt.

Door het spelen van het spel leren teamleden zichzelf en elkaar beter kennen. Door het benutten van elkaars wijsheid en ervaring ontstaat er zelfinzicht en inzicht in elkaar.

De volgende deelgebieden komen onder andere aan de orde:

 • Wat zijn mijn talenten en over welke talenten beschikken wij in het team?
 • Welke taken ben ik goed in en waar zijn mijn teamgenoten goed in?
 • Waar krijg ik energie van en waar krijgen mijn teamgenoten energie van?
 • Welke obstakels kom ik tegen en waar lopen wij als team tegen aan?
 • Wat is onze plek in de organisatie en hoe voegen wij waarde toe? Wat is onze essentie?
 • Welke ontwikkelingen nemen wij waar en wat vraagt dat van ons als team?
 • Wat is onze historie als team, waar komen wij vandaan, wat is onze verbinding met de organisatie?

Resultaat na de training:

Aan het einde van de training weten de teamleden van elkaar waar ze goed in zijn, waar hun kracht ligt en welke obstakels er in het team nog genomen moeten worden om optimaal waarde toe te voegen aan de organisatie. Er is een gezamenlijke intentie geformuleerd waardoor daadkracht om te ontwikkelen ontstaat.

Er is eigenaarschap en verbinding tussen de teamleden. Er is geleerd om in dialoog met elkaar te communiceren. Aan het einde van de training is er een concreet actieplan gemaakt door het team vanuit eigenaarschap:

 • Wie zijn wij als team en wat hebben wij te doen.
 • Welke stappen gaan wij zetten om ons actieplan te realiseren.
 • Wie gaan ons helpen bij het realiseren.

Begeleiding:

De training wordt begeleid door ervaren facilitators/organisatiecoaches van acht! die de training kunnen dragen waardoor diepgang wordt verkregen. De begeleiders van acht! weten uit ervaring hoe belangrijk de onderstroom is in teams en organisaties om duurzame resultaten te bereiken. Ze hebben de vaardigheden om deze boven water te laten komen zodat symptomen op oorzakelijke niveau opgelost worden.

De begeleiders van acht! staan voor nieuwe patronen co-creƫren in plaats van oude patronen herhalen.

Acht! kan ook zorgdragen voor aanvullende trainingen die naar aanleiding van deze training nodig zijn om de teamdoelstellingen te behalen. Deze worden op maat en in co-creatie met de opdrachtgever ontwikkeld en aangeboden.

Structure without life is dead, life without structure is unseen