Omdat het anders mag....

Over acht!

In veel culturen en oude geschriften staat het cijfer 8 voor verandering. Voor een situatie waarvan we straks niet exact weten hoe het zal zijn. Maar dat het anders zal zijn, is zeker!

Samenwerken met acht! betekent samenwerken omdat het anders mag. Blijkbaar is het voor jou, je team of je organisatie tijd voor verandering. Want als je immers doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Het mag of moet nu anders.

Daarnaast staat het cijfer 8 voor geluk en voorspoed en dat kunnen we tenslotte allemaal wel een beetje gebruiken! Het uitroepteken achter acht! geeft kracht. Het betekent dat het hier en daar echt wel anders mag of moet! En dat er best wat vaart in mag zitten! Dat er hier en daar wel aan een boom (lees: mens of organisatie) mag worden geschud. Wakker worden! Het mag leuker, mooier, met meer gemak en met meer plezier! In je werk en in je leven!

Mensen en dus ook teams en organisaties veranderen als daar een noodzaak voor is.

Om de gewenste situatie te bereiken, is een analyse nodig van de ontstaansgeschiedenis van patronen. Pas als duidelijk is waarom het ineffectieve gedrag ooit wél effectief was, kun je afscheid nemen van dat patroon en het omzetten naar effectief gedrag. Hier is tijd, oefening, mildheid en geduld voor nodig.

Acht! werkt volgens de volgende uitgangspunten en principes:

  • Ieder mens beschikt over de potentie om te veranderen. De coach/begeleider is niet degene die  jou, je team of je organisatie verandert. Jij bent zelf degene die de veranderingen in werking zet.
  • Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
  • Elk gedrag van mensen heeft een positieve bedoeling. Ooit heb je iets aangeleerd en dat was het beste wat je toen kon doen. In de huidige tijd, zoveel jaren later, zijn dat gedrag en de onderliggende overtuigingen niet meer passend en kunnen vervangen worden door nieuwe, helpende overtuigingen. ‘Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd’.
  • Ieder mens heeft het vermogen datgene wat gebeurd is, een plek te geven.
  • Verandering vraagt scherpte en levenslange aandacht. Mensen zijn nooit uitgeleerd. Daarom ontwikkelen Wendy Huurdeman en René de Haan en haar samenwerkingspartners zich voortdurend door middel van trainingen en opleidingen, nemen zij deel aan intervisiegroepen en zorgen zij op tijd voor supervisie.
  • Als je niet weet waar je heen wilt, is het lastig je doel te bereiken. Daarom stellen we samen duidelijke doelen en maken we concrete resultaatafspraken. Het geleerde vraagt om integratie met je eigen dagelijkse werk/leven. We leven nu eenmaal niet in een laboratorium. Nieuwe strategieën worden doorsproken en doorvoeld; je nieuwe gedrag breng je ook in de praktijk.
  • Je kunt en hoeft niet alles alleen te doen. Dat geldt niet alleen voor kandidaten maar ook voor acht! zelf. Daarom werkt acht! samen met andere trainers, coaches, counsellors, acteurs en therapeuten.

Omdat het anders mag....