Als de oogst niet bevalt, verander dan wat je zaait

Leiderschap

Bij leiderschap onderscheiden wij persoonlijk leiderschap en leiderschap in teams en organisaties.

Persoonlijk leiderschap:

Bij persoonlijk leiderschap gaat het om eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid. Je ontwikkelt je bewustzijn en creëert vanuit innerlijk drijfveren zonder het contact met de omgeving te verliezen. Je leert om in het hier en nu te leven met erkenning van het verleden. Vanuit bewustzijn in het hier en nu leer je ontvankelijk te zijn voor de bewegingen die vanuit de toekomst op je af komen. Echte leiders anno 2015 zijn stevig geaard in het hier en nu, in contact met hun eigen historie en in contact met wat er op hun afkomt.

Leiderschap in teams en organisaties:

Leiders in organisaties hebben zich ontwikkeld in persoonlijk leiderschap en scheppen de voorwaarden waarbinnen teams functioneren en zich kunnen ontwikkelen. Dat is heel wat anders dan managen. Managen is gericht op het geolied laten lopen van de organisatie zoals die altijd was. Echte leiders creëren nieuwe patronen in afstemming op de zich aandienende toekomst. Dat zorgt voor vitaliteit en levenskracht binnen de organisatie.  Zij begrijpen de uitspraak van Albert Einstein: Insanity is doing the same thing over and over again, and expecting different results.

De trainingprogramma’s van acht op het gebied van leiderschap vragen eigenaarschap, bieden verruiming van bewustzijn, integreren het verleden, betreden zowel de bovenstroom als de onderstroom en maken de oorsprong van niet meer functionerende patronen helder. Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden tot verbinden en samen meer mogelijk maken.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen doen?  Telefoon Bel ons voor een kop koffie om elkaar te leren kennen.

Fluïditeit in leiden en volgen zorgt voor creatieve teams waarin het potentieel ten volle benut wordt