Employability is continu in flow zijn met de steeds sneller veranderende omgeving zonder te verlammen in angst

Employability

Onder employability verstaan wij duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Zowel werknemer als werkgever hebben daar ons inziens verantwoordelijkheid in.

De werknemer heeft de verantwoordelijkheid om zich zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen.

Wij noemen dat eigenaarschap: vanuit innerlijke motivatie verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid.

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om daar ruimte voor te scheppen zodat de medewerker die verantwoordelijkheid ook kan nemen.

Acht! heeft, om zowel de werknemer als de werkgever hierin te faciliteren, het acht! loopbaanspel ontwikkeld. In een actieve en energieke workshop van één dag maak je je eigen loopbaanprofiel om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Je wordt je bewust waar je nu staat en wat je te doen hebt om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.

Lees hier meer over het loopbaanspel.

Vanuit talent en rolfluïditeit bijdragen aan de bedoeling van het team of de organisatie